امر به معروف و نهی از منکر

 امام رضا(علیه السلام) فرمود : باید هر یک از شماها امر به معروف و نهى از منکر نمائید، وگرنه شرورترین افراد بر شما تسلّط یافته و آنچه خوبانِ شما، دعا و نفرین کنند مستجاب نخواهد شد.
الدّرّه الباهره: ص ۳۸، س ۳، بحار: ج ۷۵، ص ۳۵۴، ح 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.