بسم الله الرحمن الرحیم

میدونی من قبلا همش تو حال و احوال روضه و نوحه بودم و حتی اشک هم داشتم تا اینکه فیلم گرفتم و ادا درووردم و همش پرید چشم مردم شوره و زیباییم کم شد سوز دلم رفت حال و صفا رفت و به خودم میگفتم شاید محض قلیونه ولی نبود محض شیاطین هست و چشم مردم که اشکامو دیده و نمیخان دیگه اشک بریزم ولی امشب تنها بودم بعد الکی الکی چند رکعت نماز خوندم بعد از نماز مغرب عشا دیگه جدی جدی شد بیش از یک ساعت دعا و نماز خوندم یعنی خیلی جالب بود وقتی از نماز خسته میشی جاییه که باید دعا باز کنی بخونی ولی دستم به دامنتون من این یک ساعت عبادت روزانه رو صرفا برای نورانیت و حال مناسب و خوب و دوری از شیطان پیشنهاد میکنم چون شیطان انس هم زیاد شده اسیرمون کردن و مامورا همنشین شدن چسبیدن از دور بهمون برای این میگم نه قضاوت بشه حالا عارفیم و مومن و صالح و اینا که به این چیزا نیست بلکه میگم که بعد از یه سنی که برای من ۳۰ سال هست باید ارتباط با خدا و عبادت بیشتر بشه وگرنه اسیر میشی و حتی سوز و اشک و نور ممکنه بپره تا چقدر برای خدا و شیطان مهم باشی من تو این سن حس میکنم اگه حداقل یک ساعت عبادت نکنم اسیر هوا و هوس مردم یا شیاطینم و الهی نیستم و نمیمونم لذا گفتم بگم متذکر بشم گیر کردین بدونید و خودمم یادم بمونه هر روز یه ساعت دعا و نماز بخونم تا زنده بشم فقط نباید ریا کرد و بلد بود چه لحن و صدایی قشنگ با خدا بود یعنی اگه بلد باشی چطور با خدا صحبت کنی هیچوقت خسته نمیشی و هم اگه ریا نکنی که باید توجه داشت که موقع نماز هم جنگ برپاست و شیطان ولت نکرده نکه آزاد گذاشتت پس ممکنه سخت باشه عبادت و اولش خسته کننده ِلذا توجه بشه مخصوصا کسانیکه مشهورن یا جادو میشن باید حداقل یک ساعت نماز بخونن و وقتی نماز خسته کننده بود روحی یا جسمانی فورا دعا بخونن که این دو با هم شفاست!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.