(تصاویر) اجرای حکم اعدام دو سارق مسلح

صبح امروز حکم دو سارق مسلح که به اتهام محاربه از طریق ایجاد رعب و وحشت و سرقت مسلحانه به اعدام محکوم شده بودند در منطقه اسماعیل آباد مشهد در ملاءعام اجرا شد.
(تصاویر) اجرای حکم اعدام دو سارق مسلح
(تصاویر) اجرای حکم اعدام دو سارق مسلح
(تصاویر) اجرای حکم اعدام دو سارق مسلح
(تصاویر) اجرای حکم اعدام دو سارق مسلح
(تصاویر) اجرای حکم اعدام دو سارق مسلح
(تصاویر) اجرای حکم اعدام دو سارق مسلح
(تصاویر) اجرای حکم اعدام دو سارق مسلح
(تصاویر) اجرای حکم اعدام دو سارق مسلح
(تصاویر) اجرای حکم اعدام دو سارق مسلح
(تصاویر) اجرای حکم اعدام دو سارق مسلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.