جابجایی مسیر سرریز آب منبع علیا

جابجایی مسیر سرریز آب منبع علیا

با توجه به حجم پایین منبع آب و خرابی دستگاه فلوتر اتوماتیک گاها آب منبع سرریز و راهی خیابان مالکی می گردید. سردی هوا و یخبندان مسیر باعث بروز مشکلاتی برای شهروندان عزیز می شد. جهت حل مقطعی مشکل اقدام به جابجایی مسیر آن به ضلع شرقی خیابان گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.