سازمان امور مالیاتی استخدام میکند(+شرایط و زمان ثبت نام)

گروه اجتماعی- سازمان امور مالیاتی کشور استخدام می کند. به گزارش بویرنیوز، سازمان امور مالیاتی کشور از محل مجوز استخدامی شماره ۱۷۵۶۳۴/ت ۴۸۵۲۱ هـ مورخ ۹۱/۰۹/۰۸ هیات محترم وزیران و موافقت شماره ۱۳۱۰۵۲۳ مورخ ۹۶/۰۵/۱۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره ذیل ماده (۲۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده و در اجرای […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.