سندرم درد منطقه‌ای پیچیده (آتروفی سودک)

سندرم درد منطقه‌ای پیچیده (CRPS) سندرمی است با درد مداوم ناحیه‌ای از بدن که کاملأ از نظر زمان و شدت بروز درد تناسبی با نوع و شدت ضایعه یا تروما ندارد. از مشخصات مهم این دردها این است که در محدوده عصب‌دهی عصب خاصی قرار ندارند. معمولادر ناحیه دیستال به ضایعه اختلالات حسی‌حرکتی، سودوموتور، وازوموتور و تروفیک شدت بیشتری دارد(۱). میزان بروز این سندرم‌ها در خانم‌ها بیشتر از آقایان است(۲).

در مطالعات اپیدمیولوژیک مختلف نشان داده شده است که این سندرم بیشتر به‌دنبال ترومای جراحی و یا شغلی ایجاد می‌شود و اکثرأ همراه با اختلال خواب، اختلال در انجام کارهای شخصی و احتمال خودکشی می‌باشد(۳).

انواع سندرم درد منطقه ای پیچیده : ۱- سندرم درد منطقه­ای پیچیده نوع ۱ که در گذشته دیستروفی سمپاتیک رفلکسی نامیده میشد، ۲- سندرم درد منطقه­ای پیچیده نوع۲ که در گذشته به آن کوزالژی میگفتند، و ۳- سندرم درد منطقه ای پیچیده نوع سوم(۱).

ادامه مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.