قدر لحظه های باهم بودن رو خوب بدونیم

سکوت گورستان رامیشنوى؟

دنیا ارزش دل شکستن را ندارد …

میرسد روزی که هرگز در دسترس نخواهیم بود …

خاک آنتن نمیدهد که نمیدهد…!

ﺑ ﺧﺎﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﺖ …

ﺑ ﺧﺎﻝ غصه ﻫﺎﺖ…

ﺑ ﺧﺎﻝ ﻫﺮ ﻪ ﻪ ﺧﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﻧﺎﺁﺭﺍﻡ ﻣﻨﺪ…

ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻮ ﺑﺒﻨﻢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻔﺲ ﺸﺪﻩ ﺍ؟

ﺲ ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ

ﻋﻤﻖ ﻧﻔﺲ ﺑﺶ ﻋﻤﻖ

ﻋﺸﻖ ﺭﺍ

ﺯﻧﺪ ﺭﺍ

بودن را

ﺑﺶ

ﺑﺒﻦ

ﻟﻤﺲ ﻦ

ﻭﺑﺎﺗ ﺗ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﺖ لبخند بزن…

♡↯

قدر لحظه های باهم بودن رو خوب بدونیم

شاید فردایی نباشد…

توکانال آفتاب لب بوم نیزعضوشوید:aftabelabeboom@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.