قدر لحظه های باهم بودن رو خوب بدونیم

سکوت گورستان رامیشنوى؟

دنیا ارزش دل شکستن را ندارد ...

میرسد روزی که هرگز در دسترس نخواهیم بود ...

خاک آنتن نمیدهد که نمیدهد...!

ﺑ ﺧﺎﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﺖ ...

ﺑ ﺧﺎﻝ غصه ﻫﺎﺖ...

ﺑ ﺧﺎﻝ ﻫﺮ ﻪ ﻪ ﺧﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﻧﺎﺁﺭﺍﻡ ﻣﻨﺪ...

ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻮ ﺑﺒﻨﻢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻔﺲ ﺸﺪﻩ ﺍ؟

ﺲ ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ

ﻋﻤﻖ ﻧﻔﺲ ﺑﺶ ﻋﻤﻖ

ﻋﺸﻖ ﺭﺍ

ﺯﻧﺪ ﺭﺍ

بودن را

ﺑﺶ

ﺑﺒﻦ

ﻟﻤﺲ ﻦ

ﻭﺑﺎﺗ ﺗ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﺖ لبخند بزن...

♡↯

قدر لحظه های باهم بودن رو خوب بدونیم

شاید فردایی نباشد...

توکانال آفتاب لب بوم نیزعضوشوید:aftabelabeboom@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.