پلاک دیجیتال برای شناسایی پهپادها

پلاک دیجیتال برای شناسایی پهپادها

ناشناس بودن پهپادها و پرواز آنها در مناطق پرواز ممنوع و حساس سبب شده است قابل شناسایی بودن آنها تبدیل به یک نیاز شود.ادامه خبردیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.