گفتگو خدا و انسان

 میدونی موقع تولد وقتی خدا داشت بدرقمون میکرد چی گفت؟؟؟؟!!!!!!! 

گفت داری به دنیایی میری که غرورت را میشکنن وبه احساس پاکت سیلی میزنن!!!!!!  

نکنه ناراحت بشی....!!!! 

من تو کوله پشتیت عشق گذاشتم....... تا ببخشی!!!!!! 

خنده گذاشتم........ تا بخندی!!!!!!! 

اشک گذاشتم........ تا گریه کنی!!!!!!! 

و

مرررررررگ گذاشتم........ تا بدونی دنیا ارزش بدی کردن نداره!!!!!!!! 

پس خوب باش و خوبی کن  !!!!!

امیدوارم لباتون خندون، دلاتون شاد، تنتون سالم و فکرتون آزاد باشه ^__^

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.