۳۲۷✿اگربدانند…

دخترها اگر بدانند وقتی چادر می پوشند چقدر شبیه
فرشته ها و چقدر زیبا می شوند – هیچ گاه این مانتوها که جملگی بدن نما و
محرک شهوت هستند را نمی پوشیدند ……..
دخترها اگر بدانند مردها چه ابهت و چقدر احترام برای دختران چادری قائل هستند – هیچ گاه این مانتوها را نمی پوشیدند …..
علت اینکه دخترها در نماز چادر سر بکنند همین است ….
ای
دختر مانتویی که قلبت می گوید : چادر بپوش – اما نگران حرف و تمسخر دیگران
هستی ….. خدا حامی تو است همان خدایی که بیش از ۲۰۰ میلیارد کهکشان و
سیاره خلق کرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.