۳۲۷✿اگربدانند…

دخترها اگر بدانند وقتی چادر می پوشند چقدر شبیه فرشته ها و چقدر زیبا می شوند – هیچ گاه این مانتوها که جملگی بدن نما و محرک شهوت هستند را نمی پوشیدند ........
دخترها اگر بدانند مردها چه ابهت و چقدر احترام برای دختران چادری قائل هستند – هیچ گاه این مانتوها را نمی پوشیدند .....
علت اینکه دخترها در نماز چادر سر بکنند همین است ....
ای دختر مانتویی که قلبت می گوید : چادر بپوش – اما نگران حرف و تمسخر دیگران هستی ..... خدا حامی تو است همان خدایی که بیش از 200 میلیارد کهکشان و سیاره خلق کرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.