۴۳ هزار خانوار دارای معلول تا پایان سال صاحبخانه می شوند

رئیس سازمان بهزیستی گفت: هم اکنون 43 هزار مسکن برای معلولان در دست احداث است که بین ٢٠ تا ٨٠ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه 11 هزار خانوار در کشور دارای دو معلول هستند، گفت: تا پایان سال ١٣٩٧ همه خانوارهای دارای معلول می توانند مسکن بگیرند. به گزارش […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.