۳۲۳✿مسافرت امسال

چادریامحدودن نیستن
تو محدودی که دلت میخات به اب بزنی ولی همه پسرا چهار چشی دارن نگات میکنن بابات هم از خجالت داره اب میشه

مسافرت

۳۰۵❤آرایش نیکو

ارسالی ازطرف یه همکارمهربان وفعال وبلاگمون

۲۸۳❤اهمیت حجاب در نظر فاطمه زهرا (۴)

رسول خدا بعد از ازدواج فاطمه علیه السلام کارها را بین او و علی علیه السلام تقسیم کرد و فرمود کارهای منزل با فاطمه و کارهای خارج از منزل با علی.
فاطمه علیها سلام می‌فرماید:« هیچ کس نمی‌‌داند من چقدر خوشحال شدم که رسول خدا مرا از ظاهر شدن در پیش چشم مردان معاف کرد.»

۲۸۱❤حس من بی تو

هر دو سرخیم ولی فاصله ی ما از هم

پرده هایی ست که در قلب انار افتاده


حس من بی تو به خود ، نفرت دانشجویی ست

از همان درس که در آن دو سه بار افتاده

منبع:بانک مذهبی