The Silence of the Lambs ( 1991 )

چطور من فیلم به این هیجانی رو اینقدر دیر دیدم؟در همین حد بگم که فیلم در مورد شخصیت های ضد اجتماعیه و خیلی هیجانی!


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.